Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Medycyna matczyno-płodowa zrobiła w ostatnim trzydziestoleciu niewyobrażalny postęp dając możliwości nie tylko diagnostyczne, ale również i terapeutyczne naszym najmłodszym pacjentom jeszcze przed ich narodzeniem. Rozwój technik obrazowych, zwłaszcza ultrasonografii i rezonansu magnetycznego pozwala dzisiaj na rozpoznanie chorób płodu już w pierwszej połowie ciąży. Precyzyjniejsze rozpoznania skłaniały z kolei do rozwoju metod terapeutycznych: farmakoterapii płodu oraz technik zabiegowych – igłowych, fetoskopowych oraz na „otwartej macicy”. Czyż może być większa satysfakcja dla lekarzy i rodziców przyszłego dziecka danie młodemu pacjentowi szansy na lepsze życie pourodzeniowe?

Chciałbym gorąco zaprosić wszystkich lekarzy i położne, którym te zagadnienia są drogie do udziału w Konferencji w dniach 29-30 września 2017 roku w Trójmieście. Wybór miejsca padł na „Hotel Nadmorski” w Gdyni, którego bliskość morza i bulwaru nadmorskiego możecie Państwo uznać za dodatkową atrakcję, o ile pogoda będzie dla nas łaskawa. Konferencję organizuję pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz jego Sekcji Terapii Płodu.

Mam nadzieję, że sala Hotelu Nadmorskiego będącego jednocześnie w centrum, ale i również w oddali od gwaru miejskiego będzie dobrym miejscem do wymiany doświadczeń i poglądów oraz nauki nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych w perinatologii. Zaproszeni zostali do prowadzenia wykładów wybitni polscy specjaliści z zakresu diagnostyki i terapii prenatalnej, którzy przedstawią „State of the Art” w poszczególnych patologiach płodu. Przyjęliśmy formułę krótkich prezentacji, ogołoconych z informacji wstępnych znanych nam wszystkim, co da możliwość poruszenia w czasie dwóch dni Konferencji szerszej tematyki oraz czas na dyskusje na sali obrad, jak i w kuluarach hotelowych.

Mam nadzieję, że zaszczycie Państwo tę Konferencję oraz mnie swoją obecnością i aktywnym uczestnictwem, a w przerwach chwycicie łyk zdrowego, morskiego powietrza.

Do zobaczenia w Gdyni we wrześniu,
Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Preis

Wykładowcy

Do prowadzenia wykładów zostali zaproszeni wybitni polscy specjaliści z zakresu diagnostyki i terapii prenatalnej, którzy przedstawią „State of the Art” w poszczególnych patologiach płodu.

Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Preis
(Przewodniczący Komitetu Naukowego)

 • Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Celewicz
 • Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Czajkowski
 • Prof. dr hab. n.med. Joanna Dangel
 • Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski
 • Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Drews
 • Prof. dr hab. n.med. Mariusz Dubiel
 • Prof. dr hab. n.med. Hubert Huras
 • Prof. dr hab. n.med. Piotr Kaczmarek
 • Prof. dr hab. n.med. Piotr Laudański
 • Prof. dr hab. n.med. Witold Malinowski
 • Prof. dr hab. n.med. Anita Olejek
 • Prof. dr hab. n.med. Marek Pietryga
 • Prof. dr hab. n.med. Stanisław Radowicki
 • Prof. dr hab. n.med. Maria Respondek-Liberska
 • Prof. dr hab. n.med. Mariola Ropacka-Lesiak
 • Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Szaflik
 • Prof. dr hab. n.med. Małgorzata Świątkowska-Freund
 • Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś
 • Dr hab. n.med. Dorota Bomba-Opoń
 • Dr hab. n.med. Dariusz Boruczkowski
 • Dr hab. n.med. Wojciech Cnota
 • Dr hab. n.med. Andrzej Gołębiewski
 • Dr n.med. Anita Hamela-Olkowska
 • Dr n.med. Marzena Dębska
 • Dr n.med. Katarzyna Leszczyńska
 • Dr n.med. Wojciech Panek
 • Dr Magdalena Litwińska
 • Dr  Adam Koleśnik

Program konferencji

Piątek – 29.09.2017

09:00-09:10  Otwarcie Konferencji – Prof. Krzysztof Preis

Piątek 29.09. Sesja I: 09:10 – 11:00

Tytuł sesji: Varia

Prowadzący: Prof. Krzysztof Czajkowski, Prof. Stanisław Radowicki,

Prof. Mirosław Wielgoś.

 • 9:10 – 9:25Umieralność okołoporodowa
  Prof. Stanisław Radowicki
 • 9:25 – 9:40 Prowadzenie ciąży w przypadku wady płodu
  Prof. Mirosław Wielgoś
 • 9:40 – 9:55 Zapobieganie fetopatii cukrzycowej
  Prof. Krzysztof Czajkowski
 • 09:55 – 10:10 Choroby autoimmunologiczne a wady płodu
  Prof. Hubert Huras
 • 10:10 – 10:25 Przewidywanie stanu noworodków na podstawie przedurodzeniowego badania kardiologicznego
  Prof. Maria Respondek-Liberska
 • 10:25 – 10:40 Guzy łożyska
  Prof. Krzysztof Preis
 • 10:40 – 11:00 Dyskusja
 • 11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

 

Piątek 29.09. Sesja II: 11:30 – 13:20 

Tytuł sesji: Klatka piersiowa

Prowadzący : Prof. Zbigniew Celewicz, Prof. Jarosław Kalinka,

Prof. Alfred Reroń.

 • 11: 30 – 11:45 Przepuklina przeponowa
  Prof. Mirosław Wielgoś
 • 11:45 – 12:00 CCAM i sekwester płuca
  Dr Magdalena Litwińska/Prof. Krzysztof Szaflik
 • 12:00 – 12:15 Terapia zaburzeń rytmu
  Prof. Joanna Dangel/Dr n.med Anita Hamela-Olkowska
 • 12:15 – 12:30 Zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego płodu
  Dr n.med. Katarzyna Leszczyńska
 • 12:30 – 12:45 Terapia wad zastawkowych
  Dr n.med. Marzena Dębska/Dr Adam Koleśnik
 • 12:45 – 13:00 Ultrasonografia w II trymestrze ciąży – pokaz badania „live”    Dr n.med. Marzena Dębska
 • 13:00 – 13:10 Komórki macierzyste pozyskane przy porodzie: co wiemy po 15 latach doświadczeń? Dr hab. n.med. Dariusz Boruczkowski
 • 13:10 – 13:20 Dyskusja
 • 13:20 – 14:20 Lunch

 

Piątek 29.09. Sesja III:  14:20-16:10

Tytuł sesji: Jama brzuszna

Prowadzący: Prof. Krzysztof Drews, Prof. Piotr Sieroszewski,

Prof. Krzysztof Sodowski.

 • 14:20 – 14:30 Kyleena – prezentacja firmy Bayer                                              Lek. med. Robert Jarecki
 • 14:30 – 14:45 Diagnostyka wad układu moczowego
  Prof. Marek Pietryga
 • 14:45 – 15:00 Diagnostyka wad przewodu pokarmowego
  Dr hab. n.med. Wojciech Cnota
 • 15:00 – 15:15 Amnioinfuzja
  Prof. Piotr Sieroszewski
 • 15:15 – 15:30 „Amnioexchange” i „Amniopatch”
  Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund
 • 15:30 – 15:45 Uropatia zaporowa
  Prof. Krzysztof Szaflik
 • 15:45 – 16:00 Guzy krzyżowo-ogonowe
  Prof. Krzysztof Preis
 • 16:00 – 16:10 Dyskusja
 • 16:10 – 16:30 Przerwa kawowa

 

Piątek 29.09. Sesja IV: 16:30 – 18:00

Tytuł sesji: Ośrodkowy Układ Nerwowy

Prowadzący:  Prof. Anita Olejek, Prof. Krzysztof Szaflik,

Dr hab.n.med Andrzej Gołębiewski.

 • 16:30 – 16:45 Niedokrwistość a problemy rozwoju płodu                               Prof. Zbigniew Celewicz
 • 16:45 – 17:00 Diagnostyka wad OUN
  Prof. Mariusz Dubiel
 • 17:00 – 17:15 Wodogłowie – opcje lecznicze
  Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund
 • 17:15 – 17:30 Wada otwarta cewy nerwowej, spina bifida
  Prof. Anita Olejek
 • 17:30 – 17:45 Odległe wyniki leczenia wewnątrzmacicznego przepuklin oponowo-rdzeniowych doświadczenia Gdańskie
  Dr hab.n.med. Andrzej Gołębiewski
 • 17:45 – 18:00 Dyskusja

 20:00 – Bankiet, wieczór towarzyski

Sobota – 30.09.2017

 

Sobota 30.09. Sesja V: 09:00–11:10

Tytuł sesji: Varia

Prowadzący: Prof. Bronisława Pietrzak, Prof. Mariola Ropacka-Lesiak,

Prof. Wojciech Rokita.

 • 9:00 – 9:15 Antykoncepcja w okresie poporodowym
  Prof. Romuald Dębski
 • 9:15 – 9:30 Czynnik infekcyjny a wady płodu
  Prof. Krzysztof Drews
 • 9:30 – 9:45 Bezpieczna farmakoterapia w ciąży
  Prof. Zbigniew Celewicz
 • 9:45 – 10:00 Konflikt w zakresie czynnika Rh i Kell
  Dr hab. n.med. Dorota Bomba-Opoń
 • 10:00 – 10:15 Konflikt płytkowy
  Dr n.med. Marzena Dębska
 • 10:15 – 10:30 Nieimmunologiczny obrzęk płodu
  Prof. Piotr Kaczmarek
 • 10:30 – 10:45 Czy warto leczyć wewnątrzmaciczne płody z wadą genetyczną?
  Prof. Romuald Dębski
 • 10:45 – 11:00 Wpływ leczenia niepłodności na wady płodu
  Prof. Piotr Laudański
 • 11:00 – 11:10 Dyskusja
 • 11:10-11:40 Przerwa kawowa

 

Sobota 30.09. Sesja VI: 11:30-13:20

Tytuł sesji: Ciąża wielopłodowa

Prowadzący: Prof. Elżbieta Ronin-Walknowska,

Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund, Prof. Witold Malinowski.

 • 11:40 – 11:55 Bliźnięta nie rozdzielone
  Prof. Wiesław Szymański
 • 11:55 – 12:10 Zgon jednego z płodów w ciąży bliźniaczej
  Prof. Witold Malinowski
 • 12:10 – 12:25 Fetoredukcja w ciąży wysokiej krotności
  Prof. Romuald Dębski
 • 12:25 – 12:40 TTTS
  Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund
 • 12:40 – 12:55 TAPS i TRAP
  Prof. Mariola Ropacka-Lesiak
 • 12:55 – 13:10 Selektywne poronienie jednego z płodów w ciąży bliźniaczej
  Dr n.med. Wojciech Panek
 • 13:10 -13:20 Dyskusja
 • 13:20 Zakończenie konferencji
 • 13:20 Lunch

Miejsce obrad

Hotel Nadmorski ****

Juliana Ejsmonda 2,
81-001 Gdynia

Sponosorzy

Patroni medialni

Kontakt

Organizator logistyczny:

Tel: 22 290 48 66,

@: terapia-prenatalna@alltus.pl

www.konferencje.alltus.pl