Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Medycyna matczyno-płodowa jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Pierwsza edycja Konferencji pt. „Diagnostyka i Terapia Płodu” we wrześniu 2017 roku ujawniła duże zainteresowanie tą dziedziną i pozwoliła pokazać w jednym miejscu i czasie wszystkie możliwości diagnostyki oraz terapii zachowawczej i zabiegowej, nie tylko z powodu pięknej pogody jaka nam towarzyszyła, ale przede wszystkim dzięki wykładowcom, którzy w krótki i zwięzły, może w nawet nieco pospieszny, na moją prośbę sposób ukazały potęgę wszystkich naszych możliwości w leczeniu dzieci nienarodzonych.

Jest czas na kolejną edycję tej Konferencji. Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Koleżanki i Kolegów do uczestnictwa w 2. Konferencji „Diagnostyka i Terapia Prenatalna” w Gdyni w dniach 27-28.09.2019 r. W tej edycji nie będziemy zajmować się już wszystkimi terytoriami u płodu. Zamierzamy w nieco dłuższych i bardziej detalicznych wykładach poruszyć dogłębnie zagadnienia diagnostyki i terapii tylko wybranych regionów ciała płodu. Chciałbym poświęcić też nieco czasu na dyskusje i zaangażować w nie audytorium, gdyż wiele ofert terapeutycznych jest dyskusyjnych i niejednoznacznych. Aby jednak coś dla siebie znalazły również osoby, które na co dzień nie mają do czynienia z inwazyjną terapią, okrasimy program Konferencji dodatkowymi, nie mniej ciekawymi wykładami.

Do zobaczenia w Gdyni we wrześniu,

Krzysztof Preis

Program konferencji

Piątek – 27.09.2019

 

08:45-09:00 Otwarcie Konferencji. – Prof. Krzysztof Preis

Sesja I – Varia
Moderatorzy Sesji: Prof. Krzysztof Czajkowski, Prof. Stanisław Radowicki, Prof. Mirosław Wielgoś

9:00-9:15 Ciąża u otyłej kobiety. – Prof. Krzysztof Czajkowski

9:15-9:30 Postępowanie w konflikcie serologicznym. – Prof. Mirosław Wielgoś

9:30-9:45 Cięcie cesarskie w nowoczesnym położnictwie oczami Prezesa PTGiP. – Prof. Mariusz Zimmer

9:45-10:00 Choroby nowotworowe w ciąży. – Prof. Wojciech Rokita

10:00-10:15 Szczepienia przed- i w trakcie ciąży. – Prof. Tomasz Paszkowski

10:15-10:30 Niedokrwistość płodu w przebiegu infekcji wirusowych. – Prof. Zbigniew Celewicz

10:30-10:45 Przygotowanie do ciąży kobiety z nadciśnieniem tętniczym przewlekłym. – Prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

10:45-11:00 TAPS. – Prof. Krzysztof Preis

11:00-11:15 Indukcja porodu – algorytmy kliniczne. – Dr hab. n. med. Dorota Opoń-Bomba

11:15-11:45 Przerwa kawowa

 

Sesja II – Klatka piersiowa
Moderatorzy Sesji: Prof. Wojciech Rokita, Prof. Mariusz Zimmer

11:45-12:00 Anatomia serca płodu dla położnika. – Dr n. med. Katarzyna Zych-Krekora

12:00-12:15 Terapia wad zastawkowych u płodu. – Prof. Marzena Dębska

12:15-12:30 Transpozycja dużych naczyń u płodu – kiedy poród siłami natury a kiedy cięcie cesarskie. – Prof. Maria Respondek-Liberska

12:30-12.45 Aktualne możliwości diagnostyki i terapii tlenem. – Prof. Maciej Słodki

12:45-13:00 Diagnostyka ECHO najczęstszych zaburzeń rytmu. – Dr n. med. Katarzyna Janiak

13:00-13:15 Czy I stopień TTTS wg Quintero jest rzeczywiście najwcześniejszym stadium zaawansowania TTTS?– Dr n. med. Katarzyna Leszczyńska

13:15-13:30 Poród dziecka z wadą serca oczami położnika. – Dr n. med. Michał Krekora

13:30-13:45 Przepuklina przeponowa – kwalifikacja i terapia wewnątrzmaciczna. – Dr n. med. Przemysław Kosiński

13:45-14:00 Hydrothorax – choroba czy objaw? – Dr Dagmara Filipecka-Tyczka

14:00-15:00 Lunch

 

Sesja III – Jama brzuszna
Moderatorzy Sesji: Prof. Mariusz Dubiel, Prof. Wiesław Szymański, Dr hab. n. med. Hubert Wolski

15:00-15:15 Progestageny we wczesnej ciąży: za i przeciw. – Prof. Tomasz Paszkowski

15:15-15:30 Komórki macierzyste w perinatologii i pediatrii. – Dr n. med. Dariusz Boruczkowski

15:30-15:45 Cewnik Balonowy wg Lee – nowa propozycja w leczeniu niewydolności szyjkowej.– Dr hab. n. med. Adam Lemancewicz

15:45-16:00 Czy jest miejsce dla biopsji kosmówki? – Prof. Dariusz Borowski

16:00-16:15 Wady przedniej ściany powłok brzusznych płodu. – Dr n. med. Tomasz Maciejewski

16:15-16:30 Wczesna terapia LUTO. – Prof. Marzena Dębska

16:30-16:45 Małowodzie. – Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund

16:45-17:00 Torbiele jajnika, diagnostyka różnicowa i postępowanie. – Prof. Piotr Kaczmarek

17:00-17:15 Markery zaburzonej angiogenezy w diagnostyce preeklampsji. – Dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski

 

Sobota – 28.09.2019

 

Sesja IV – Varia
Moderatorzy Sesji: Prof. Witold Malinowski, Prof. Elżbieta Ronin-Walknowska, Prof. Grzegorz Bręborowicz

9.00-9.15 Sterydoterapia w stymulacji układu oddechowego płodu. – Dr hab. n. med. Dorota Opoń-Bomba

9:15-9:30 Prowadzenie ciąży w przypadku śmierci jednego płodu w ciąży bliźniaczej. – Prof. Grzegorz Bręborowicz

9:30-9:45 SGA a FGR. – Dr n. med. Anna Kajdy

9:45-10:00 Nagły krwotok położniczy. – Prof. Hubert Huras

10:00-10:15 Skutki wcześniactwa i niskiej masy urodzeniowej. – Prof. Marta Szymankiewicz

10:15-10:30 Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim. – Prof. Piotr Sieroszewski

10:30-10:45 Ciąża wysokiego ryzyka w I trymestrze – diagnostyka i postepowanie. – Prof. Piotr Laudański

10:45-11:00 Taśmy owodniowe. – Prof. Piotr Sieroszewski

11:00-11:30 Przerwa kawowa

 

Sesja V – Ośrodkowy Układ Nerwowy
Moderatorzy Sesji: Prof. Jarosław Kalinka, Prof. Mariola Ropacka-Lesiak, Prof. Mirosław Wielgoś

11:30-11:45 Czy można zapobiec preeklampsji? – Prof. Zbigniew Celewicz

11:45-12:00 Diagnostyka wad OUN. – Prof. Marek Pietryga

12:00-12:15 Terapia MMC drogą fetoskopową. – Prof. Mirosław Wielgoś

12:15-12:30 Terapia MMC „na otwartej macicy”. – Prof. Anita Olejek

12:30-12:45 Odległe wyniki badań psychologicznych bliźniaków po wewnątrzmacicznej terapii TTTS. – Prof. Krzysztof Preis

12:45 Zakończenie Konferencji

Miejsce obrad

Hotel Nadmorski

ul. Juliana Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia

Sponosorzy

Partnerzy medialni

Rezerwacja

Dane osobowe

Tytuł naukowy

Imię *

Nazwisko *

Specjalizacje

Telefon *

Nr prawa wykonywania zawodu* (Wymagane do uzyskania punktów edukacyjnych)
Adres korespondencyjny

Ulica *

Kod *

Miasto *

E-mail *

Placówka medyczna

Nazwa

Ulica

Kod

Miasto

Dane do faktury

Chcę otrzymać fakturę VAT

Pełna nazwa

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Opcja uczestnictwa

Udział w konferencji. Materiały konferencyjne. Identyfikator konferencyjny. Lunch'e. Przerwy kawowe. Zgodnie z programem konferencji - 680zł*

Udział w kolacji wraz z wieczorem towarzyskim 27.09 - 150zł

Informujemy, że kolacja oraz spotkanie towarzyskie NIE jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Łącznie zł.

*Rejestracja i wpłata do dnia 31.05.2019 - 600 PLN

Rejestracja i wpłata od 1.06.2019 – 680 PLN

Wpłata na miejscu w dniu konferencji - 700 PLN

*w przypadku rejestracji w dniu konferencji nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

Uwagi


Potwierdzenie rejestracji* Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi.


WARUNKI REZYGNACJI

przy rezygnacji do 27.08.2019 - zwrot 50 proc. kosztów
rezygnacja po 27.08.2019 - brak zwrotu opłaty

O ew. rezygnacji prosimy nas poinformować na adres terapia-prenatalna@alltus.pl.

Kontakt

Organizator logistyczny:

Tel: 22 290 48 66,

@: terapia-prenatalna@alltus.pl

www.konferencje.alltus.pl